››› முன்பக்கம்    

+ பெரிதாக்க | - சிறிதாக்க  பிரசுரிப்பு | உங்கள் கருத்து

நோர்வே உயர்ஸ்தானிகர் பாதுப்பு செயலாளருடன் சந்திப்பு

நோர்வே தூதுவர் பாதுகாப்பு செயலாளருடன் சந்திப்பு

[2016/07/25]

இலங்கைக்கான நோர்வே தூதுவர் அதிமேதகு தொர்போஜோன் கோஸ்டாசேதார் பாதுகாப்பு செயலாளர் பொறியியலாளர் கருணாசேன ஹெட்டியாராச்சி அவர்களுடன் பாதுகாப்பு அமைச்சு வளாகத்தில் வைத்து இன்று (ஜுலை,25) சந்தித்தார்.

இச்சந்திப்பின் போது அவர்களிடையே இரு தரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் குறித்து ஆராயப்பட்டனசெய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கருத்துக்களை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது

© 2008 பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் எண்ணங்களும் கருத்துக்களும்: சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்