››› முன்பக்கம்    

+ பெரிதாக்க | - சிறிதாக்க  பிரசுரிப்பு | உங்கள் கருத்து

“ஜெட் ஸ்கி சாம்பியன்ஷிப் போட்டி - 2017 வெற்றிகரமாக இடம்பெற்றது

“ஜெட் ஸ்கி சாம்பியன்ஷிப் போட்டி - 2017 வெற்றிகரமாக இடம்பெற்றது

[2017/04/23]

அண்மையில் (ஏப்ரல் .22) நுவரலியா கிரகோரி குளத்தில் நுவரெலியா மாநகர சபையுடன் இணைந்து இலங்கை கடற்படையினரால் நடத்தப்பட்ட கடற்படை கிண்ணம் 2017 இற்கான “ஜெட் ஸ்கி சாம்பியன்ஷிப் போட்டி வெற்றிகரமாக இடம்பெற்றது. குறித்த போட்டி மலைநாட்டின் பிரசித்தமான “வசந்த உதணய” எனும் பருவ காலத்தினை முன்னிட்டு கடற்படையினரால் நான்காவது தடவையாக இடம்பெற்றதாக கடற்படை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சாய்வு மற்றும் இழுவை ஆகிய இரு பிரிவுகளின் கீழ் இடம்பெற்ற இப்போட்டிகளில் கடற்படை வீரர்களுட்பட நாடுபூராகவுமுள்ள நீர் விளையாட்டு கழகங்களும் கலந்துகொண்டன. இழுவை போட்டிகளில் பல்வேறு குதிரை வலுக்களை கொண்ட இயந்திரப்படகுகள் பங்கு பற்றிய அதேவேளை சாய்வு படகுகளும் பங்குபற்றின.

“ஏப்ரல் மாத வசந்தகாலத்தினை முன்னிட்டு ஆயிரக்கணக்கான உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் தமது வருடாந்த விடுமுறையினை சந்தோசமாக கழித்து மகிழ்வதற்காக நுவரெலியாவிற்கு வருகை தருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இப்போட்டி நிகழ்வுகள் கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் ரவீந்திர விஜெகுனரத்ன அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.

     செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கருத்துக்களை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது

© 2008 பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் எண்ணங்களும் கருத்துக்களும்: சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்