››› முன்பக்கம்    

+ பெரிதாக்க | - சிறிதாக்க  பிரசுரிப்பு | உங்கள் கருத்து

ஜப்பானிய தூதுவர் பாதுகாப்புச் செயலாளருடன் சந்திப்பு

ஜப்பானிய தூதுவர் பாதுகாப்புச் செயலாளருடன் சந்திப்பு

[2017/07/07]

இலங்கைக்கான ஜப்பானிய தூதுவர் அதிமேதகு கெனிசி சுகனுமா மற்றும் பாதுகாப்புச் செயலாளர் திரு. கபில வைத்தியரத்ன ஆகியோருக்கிடையிலான சாந்திப்பொன்று இன்று காலை (ஜுலை, 07) பாதுகாப்பு அமைச்சில் இடம்பெற்றது.

இச் சந்திப்பின் போது பாதுகாப்புச் செயலாளர் வைத்தியரத்ன மற்றும் ஜப்பானிய தூதுவர் சுகனுமா ஆகியோருக்கிடையில் சினேக பூர்வமான கலந்துரையாடல் இடம் பெற்றதுடன் இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் குறித்தும் ஆராயப்பட்டன.செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கருத்துக்களை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது

© 2008 பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் எண்ணங்களும் கருத்துக்களும்: சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்