››› முன்பக்கம்    

+ பெரிதாக்க | - சிறிதாக்க  பிரசுரிப்பு | உங்கள் கருத்து

கனேடிய உயரிஸ்தானிகர் பாதுகாப்புச் செயலாளருடன் சந்திப்பு

கனேடிய உயரிஸ்தானிகர் பாதுகாப்புச் செயலாளருடன் சந்திப்பு

[2017/08/08]

இலங்கைக்கான கனேடிய உயரிஸ்தானிகர் அதிமேதகு ஷெலி வைட்டிங் அவர்கள் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி திரு. கபில வைத்தியரத்ன அவர்களை இன்று (ஆகஸ்ட், 08) பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து சந்தித்தார்.

குறித்த சந்திப்பின் போது கனேடிய உயரிஸ்தானிகர் மற்றும் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஆகியோருக்கிடையே இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் தொடர்பாக சிநேகபூர்வ கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றது.

மேலும் இச்சந்திப்பினை நினைவு கூறும் வகையில் பாதுகாப்பு செயலாளர் அவர்களால் நினைவுச் சின்னமும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கருத்துக்களை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது

© 2008 பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் எண்ணங்களும் கருத்துக்களும்: சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்