››› முன்பக்கம்    

+ பெரிதாக்க | - சிறிதாக்க  பிரசுரிப்பு | உங்கள் கருத்து

சுவிஸ் தூதுவர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சருடன் சந்திப்பு

சுவிஸ் தூதுவர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சருடன் சந்திப்பு

[2018/10/03]

இலங்கைக்கான சுவிஸ்லாந்து தூதுவர் அதிமேதகு திரு. ஹன்ச்பீட்டர் மொக் அவர்கள் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ. ருவன் விஜேவர்தன அவர்களை இன்று (ஒக்டோபர், 03) சந்தித்துள்ளார்.

பாதுகாப்பு அமைச்சில் இடம்பெற்ற இச்சந்திப்பின்போது சுவிஸ்லாந்து தூதுவர் மற்றும் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் ஆகியோருக்கிடையில் சுமூக கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது.

இதன்போது, சுவிஸ் தூதரக பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அவர்களும் கலந்துகொண்டார்.செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கருத்துக்களை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது

© 2008 பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் எண்ணங்களும் கருத்துக்களும்: சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்