மின்அஞ்ஞல் பிரசுரிப்பு உங்கள் கருத்து

යාවත්කාලීන වේලාව: 4/24/2017 4:16:06 PM ஓமான் தூதுதுவர் பாதுகாப்பு அமைச்சருடன் சந்திப்பு

ஓமான் தூதுதுவர் பாதுகாப்பு அமைச்சருடன் சந்திப்பு

[2017/04/24]

ஓமான் நாட்டின் இலங்கைக்கான தூதுவர் அதிமேதகு ஜுமா ஹம்தான் ஹசன் அல் ஷேஹ்ஹி அவர்கள் பாதுகப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் கௌரவ ருவன் விஜேவர்தன அவர்களை பாதுகாப்பு அமைச்சில் இன்று (ஏப்ரல், 24) இடம்பெற்ற வைபவத்தின் சந்தித்தார்.

குறித்த இச்சந்திப்பின் போது ஓமான் நாட்டு தூதுவர் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர் ஆகியோரிடையே இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் தொடர்பாக ஆராயப்பட்டன.

மேலும் இச்சந்திப்பினை நினைவு கூறும் வகையில் பரஸ்பரம் நினைவுச்சின்னங்கள் பரிமாரப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கத.


செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்டைக் கருத்துக்ளை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்ட்டுள்ளது.

© 2008 பாதுகாப்பு ,பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு,சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அமைச்சுககே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் என்னங்களும் கருத்துக்களும : சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்