மின்அஞ்ஞல் பிரசுரிப்பு உங்கள் கருத்து

යාවත්කාලීන වේලාව: 5/13/2017 7:43:28 AM இராணுவ வைத்திசாலைக்கு ஒரு தொகுதி மருத்துவ உபகரணங்கள் பரிசளிப்பு

இராணுவ வைத்திசாலைக்கு ஒரு தொகுதி மருத்துவ உபகரணங்கள் பரிசளிப்பு

[2017/05/13]

சிங்கப்பூரினை தளமாக கொண்ட மகா கருண பௌத்த அமையம் ஒன்றினால் இராணுவ வைத்தியசாலைக்கு ஒரு தொகுதி மருத்துவ உபகரணங்கள் பரிசாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. நேற்றையதினம் (மே,12) இடம்பெற்ற வைபவம் ஒன்றின்போது இம்மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த மருத்துவ உபகரணங்கள் அடங்கிய நன்கொடையினை சிங்கப்பூரில் வசிக்கும் வணக்கத்துக்குரிய கலாநிதி கரவேடயன குணரத்ன தேரர் அவர்கள் பாதுகாப்பு செயலாளர் பொறியியலாளர். கருணாசேன ஹெட்டியாராச்சி அவர்களிடம் வைபவ ரீதியாக கையளித்தார். இதன்போது இராணுவத்தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் கிரிசாந்த டி சில்வா அவர்களும் கலந்து சிறப்பித்தார்.

வெசாக் தினத்தை முன்னிட்டு இடம்பெறும் நிகழ்வுகளில் ஒரு அங்கமாகவே சிங்கப்பூர் வாழ் நன்கொடையாளர்களின் பங்களிப்புடன் குறித்த ஒரு தொகுதி மருத்துவ உபகரணங்கள் வணக்கத்துக்குரிய கலாநிதி கரவேடயன குணரத்ன தேரர் அவர்களினால் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

இவ்வொருதொகுதி மருத்துவ உபகரணங்களில் 10 விஷேட வைத்தியசாலை படுக்கைகள், 20 சக்கர நாற்காலிகள், 15 சேலைன் நிறுத்திகள், 5 நடத்தல் உபகரணம் மற்றும் 5 உறிஞ்சல் இயந்திரங்கள் என்பன அடங்குகின்றன.

இந்நிகழ்வில் சிரேஷ்ட இராணுவ அதிகாரிகள், பாதுகாப்பு அமைச்சின் இராணுவ இணைப்பு அதிகாரி,மகா கருண பௌத்த அமையத்தின் பிரதிநிகள் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

     


செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்டைக் கருத்துக்ளை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்ட்டுள்ளது.

© 2008 பாதுகாப்பு ,பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு,சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அமைச்சுககே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் என்னங்களும் கருத்துக்களும : சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்