மின்அஞ்ஞல் பிரசுரிப்பு உங்கள் கருத்து

යාවත්කාලීන වේලාව: 9/26/2017 4:44:01 PM ஜேர்மன் தூதுவர் பாதுகாப்பு செயலாளருடன் சந்திப்பு

ஜேர்மன் தூதுவர் பாதுகாப்பு செயலாளருடன் சந்திப்பு

[2017/09/26]

இலங்கைக்கான ஜேர்மனிய தூதுவர் அதிமேதகு திரு ஜோர்ன் ரொஹ்டி அவர்கள் பாதுகாப்பு செயலாளர் திரு. கபில வைத்தியரத்ன அவர்களை இன்று (செப்டம்பர், 26) சந்தித்தார்.

பாதுகாப்பு அமைச்சில் இடம்பெற்ற இச்சந்திப்பில், ஜேர்மனிய தூதுவர் மற்றும் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஆகியோருக்கிடையில் சிநேகபூர்வ கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்றதுடன், இச்சந்திப்பினை நினைவு கூறும் வகையில் நினைவுச் சின்னங்களும் பரிமாரிக் கொள்ளப்பட்டன.

இந்நிகழ்வின்போது, ஜேர்மனிய பிரதித் தூதுவர் திரு. அந்ரெஆஸ் பேர்க் அவர்களும் வருகை தந்திருந்தார்.


செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்டைக் கருத்துக்ளை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்ட்டுள்ளது.

© 2008 பாதுகாப்பு ,பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு,சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அமைச்சுககே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் என்னங்களும் கருத்துக்களும : சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்