மின்அஞ்ஞல் பிரசுரிப்பு உங்கள் கருத்து

යාවත්කාලීන වේලාව: 7/24/2018 11:43:21 AM அமெரிக்க பசுபிக் பிராந்திய இராணுவ பிரதிநிதிகள் பாதுகாப்பு செயலாளருடன் சந்திப்பு

அமெரிக்க பசுபிக் பிராந்திய இராணுவ பிரதிநிதிகள் பாதுகாப்பு செயலாளருடன் சந்திப்பு

[2018/07/23]

அமெரிக்க பசுபிக் பிராந்திய இராணுவ கட்டளை ஜெனரல் ஜெனரல் ரொபேர்ட் பி பிரவுன் அவர்களின் தலைமையிலான இராணுவ பிரதிநிதிகள் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி திரு. கபில வைத்தியரத்ன அவர்களை இன்று (ஜூலை, 23) சந்தித்தனர்.

பாதுகாப்பு அமைச்சில் இடம்பெற்ற இச்சந்திப்பில் இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் தொடர்பாக அதிதிகளுடன் பாதுகாப்பு செயலாளர் கலந்துரையாடினார்.மேலும் இச்சந்திப்பினை நினைவு கூறும் வகையில் நினைவுச்சின்னங்களும் பரிமாறிக்கொள்ளப்பட்டன.

இச்சந்திப்பின் போது பாதுகாப்பு அமைச்சின் இராணுவ இணைப்பு அதிகாரி மேஜர் ஜெனரல் டீஏஆர். ரணவக்க அவர்களும் கலந்துகொண்டார்.


செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்டைக் கருத்துக்ளை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்ட்டுள்ளது.

© 2008 பாதுகாப்பு ,பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு,சட்டமும் ஒழுங்கும் பற்றிய அமைச்சுககே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் என்னங்களும் கருத்துக்களும : சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்