››› முன்பக்கம்    

+ பெரிதாக்க | - சிறிதாக்க  பிரசுரிப்பு | உங்கள் கருத்து

ரஷ்ய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் பாதுகாப்பு செயலாளரருடன் சந்திப்பு

ரஷ்ய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் பாதுகாப்பு செயலாளரருடன் சந்திப்பு

[2018/07/25]

பதவிக்காலத்தை நிறைவு செய்து வெளிச்செல்லவுள்ள இலங்கைகான ரஷ்ய தூதரகத்தின் பாதுகாப்பு ஆலோசகர் கேர்ணல் திமித்ரி எ மிக்ஹேலோய்ஸ்கி அவர்கள் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி திரு. கபில வைத்தியரத்ன அவர்களை இன்று (ஜுலை ,25) சந்தித்தார்.

பாதுகாப்பு அமைச்சில் இடம்பெற்ற இச்சந்திப்பின்போது பதவிக்காலத்தை நிறைவு செய்து வெளிச்செல்லவுள்ள பாதுகாப்பு ஆலோசகருக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொண்ட பாதுகாப்பு செயலாளர், அவரின் எதிர்கால திட்டங்கள் சிறப்புற அமைவதற்கு தமது வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக்கொண்டார். அத்துடன் குறித்த நிகழ்வை நினைவு கூறும் வகையில் நினைவுச் சின்னங்களும் பரிமாரிக் கொள்ளப்பட்டன.செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கருத்துக்களை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது

© 2008 பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் எண்ணங்களும் கருத்துக்களும்: சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்