››› முன்பக்கம்    

+ பெரிதாக்க | - சிறிதாக்க  பிரசுரிப்பு | உங்கள் கருத்து

கனேடிய உயர் ஸதானிகர் பாதுகாப்புச் செயலாளருடன் சந்திப்பு

கனேடிய உயர் ஸதானிகர் பாதுகாப்புச் செயலாளருடன் சந்திப்பு

[2016/05/27]

இலங்கைகான கனேடிய உயர் ஸ்தானிகர் அதிமேதகு ஷெலி வைட்டிங் அவர்கள் பாதுகாப்பு செயலாளர் பொறியியலாளர். கருணாசேன ஹெட்டியாராச்சி அவர்களை இன்று (மே.27) பாதுகாப்பு அமைச்சில் வைத்து சந்தித்தார்.

இச்சந்திப்பின்போது, இருதரப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் தொடர்பாக கலந்துரையாடப்பட்டது.செய்திகளில் அடங்கியுள்ள அடிப்படைக் கருத்துக்களை மாற்றாமல் பாவிப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது

© 2008 பாதுகாப்பு அமைச்சுக்கே உரிமை உடயதாகும்

உங்கள் எண்ணங்களும் கருத்துக்களும்: சர்வதேச பதிப்பாசிரியர்